โลโก้โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051172

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 33 – คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0833555661

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำแคนวิทยาคม