-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051170

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 254 – หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043-210264

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

-- advertisement --