-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาภูพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาภูพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 410629

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 043992649

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาภูพิทยาคม

-- advertisement --