-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

รหัสโรงเรียน : 060150

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 128 – เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039480067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินดินแดง

-- advertisement --