-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 650837

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสินรินทร์วิทยา

-- advertisement --