-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360466

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 170 – บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055298427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

-- advertisement --