-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

รหัสโรงเรียน : 040185

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 0819737382

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

-- advertisement --