-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองลานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองลานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 040442

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 145 คลองแม่ลาย – คลองลาน คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055786129

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองลานวิทยา

-- advertisement --