-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 700279

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 143 – สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 61170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

-- advertisement --