-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

รหัสโรงเรียน : 130215

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053-969020

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

-- advertisement --