-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีมโหสถ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีมโหสถ

รหัสโรงเรียน : 290290

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 217 – โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190

โทรศัพท์ : 037276486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีมโหสถ

-- advertisement --