-- advertisement --

จากผลการศึกษาของ Afriwise พบว่า เคนยา ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้มีระบบนิเวศฟินเทคที่พัฒนามากที่สุดในทวีป การศึกษาชี้ให้เห็นถึงกฎข้อบังคับในระยะเริ่มต้นว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของความสำเร็จของอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้

ระบบนิเวศ Fintech ที่มีการควบคุมดึงดูดนักลงทุน

อธิบายบทบาทสำคัญที่กฎระเบียบมีต่อการเติบโตของภาคฟินเทคในสามประเทศนี้ ศึกษา รัฐ:

ความเชื่อมโยงระหว่างกฎระเบียบและภาคส่วนฟินเทคที่เฟื่องฟูเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นักลงทุนและธุรกิจในฟินเทคถูกดึงดูดเข้าสู่ตลาดที่มีระบบการกำกับดูแลทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เงินทุนยังคงกระจุกตัวในตลาดไม่กี่แห่ง

แท้จริงแล้ว ทั้งสามประเทศพร้อมกับอียิปต์ “คือ ได้รับการยอมรับ ในฐานะศูนย์กลางฟินเทคสี่แห่งในแอฟริกา โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 80% ในปี 2020”

ความสำคัญของกฎระเบียบ

ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนหลีกเลี่ยงประเทศในแอฟริกาที่ไม่มีระบบการกำกับดูแลฟินเทค ตามที่อธิบายไว้ในรายงาน “การไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดอาจทำให้ทั้งผู้ใช้ปลายทางและผู้ให้บริการฟินเทคมีความเสี่ยงมากมาย” ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้นักลงทุนไม่สามารถตั้งร้านได้

นอกเหนือจากการขาดระบบการกำกับดูแลฟินเทคแล้ว การศึกษายังตั้งข้อสังเกตว่าโดยทั่วไปมี “เงินทุนไม่เพียงพอที่จัดสรรให้กับการฝึกอบรมของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการกับกฎระเบียบสำหรับภาคส่วนใหม่และที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เป็นผลให้หน่วยงานกำกับดูแลมักขาดทรัพยากรที่จะดูแลไม่เพียง แต่ฟินเทค แต่ยังรวมถึง “การดำเนินการข้ามพรมแดนสำหรับผู้ให้บริการทางการเงิน”

ดังนั้น เพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านี้และความท้าทายอื่นๆ การศึกษานี้จึงสนับสนุนให้สตาร์ทอัพฟินเทค “ทำงานโดยตรงกับหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความสัมพันธ์ และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ในทางกลับกันสิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากรอบการกำกับดูแลใหม่ที่ครอบคลุม fintech จะนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรม

คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการขาดกฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมฟินเทคในหลายประเทศ? บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เครดิตรูปภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนของข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทใดๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย หรือการบัญชี ทั้งบริษัทและผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้

-- advertisement --