ตรีนุช ให้โรงเรียนพิจารณาหยุดสอนออนไซต์ ตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่  ประชาชาติธุรกิจ