-- advertisement --

ตั้ง พิษณุ ตุลสุขปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯคุรุสภา ยังลุ้น ผอ.องค์การค้าฯ

วันที่ 20 ก.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งเรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 มอบหมายให้ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) แทนนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และมอบหมายให้ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา แทน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ. ตามที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ. เสนอ

ส่วนตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. แทน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)นั้น ปลัด ศธ.ได้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมมา 2ราย แต่ตนยังไม่ได้ตัดสินใจ ขอพิจารณาให้รอบคอบก่อน

ด้าน ดร.พิษณุ กล่าวว่า พร้อมทำหน้าที่ในทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนครู เพราะตนอยู่กับครูมานาน รู้ดีว่าจะดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูอย่างไร ซึ่ง สกสค.เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณมาก หากบริหารจัดการให้ดีและคุ้มค่า ก็สามารถดูแลเพื่อนครูให้มีสวัสดิการ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตดี เช่น เรื่องการจัดอบรมพัฒนาครู โดยที่ครูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากรับคำสั่งได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตนจะขอรับนโยบายจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ ว่ามีภารกิจอะไรที่ต้องการให้ดำเนินการเร่งด่วน เพื่อมาจัดลำดับความสำคัญ โดยในส่วนตัวก็มีอยู่ในใจบ้างแล้วว่าจะทำเรื่องใดบ้าง

-- advertisement --