พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00น. .สำนักงาน .พมจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน..เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง กล่าวรายงาน …ซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงเต้นรำชนเผ่าลีซู โดยตำบลสบป่อง ,เต้นรำชนเผ่าลาหู่ดำ โดยตำบลปางมะผ้าและการแสดงรำโต โดยตำบลนาปู่ป้อม อีกทั้งมีนิทรรศการของหน่วยงาน/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่34 ,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลปางมะผ้า ,กลุ่มสตรีอำเภอปางมะผ้า ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ของชุมชนอีกด้วยทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง… ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter […]