-- advertisement --

การศึกษา สังคม เชียงใหม่รร.สันติสุข เชียงใหม่aaaum

1 Sep 65

ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผอ.โรงเรียนสันติสุข รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565โรงเรียนสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขในโอกาส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดโดยมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ม.บ.ม.ท.) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก(จำนวนนักเรียนไม่เกิน 500) ประจำปี 2564 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ การศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่51) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ณ Miraclr Grannconvention Hotel กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --