-- advertisement --

ยอดสมัคร  ครูผู้ช่วย  1.3 แสน - รับจริง 2,561 อัตรา

สพฐ.เผย 10 จังหวัดอัตราแข่งขันสูง บุรีรัมย์-ชลบุรี-อำนาจเจริญ ขณะที่วิชาเอกที่สมัครมากสุด ปฐมวัย 17,290 คน รอลุ้นวันที่ 1 ก.ย.ประกาศผลผู้มีสิิทธิสอบแข่งขันจริง 17 ก.ย. คาดกระบวนการเสร็จสิ้นบรรจุทันเปิดภาคเรียน 2/59

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี กศจ. 60 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดสอบบรรจุ มีตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ทั้งสิ้น 2,561 อัตรา ใน 55 กลุ่มวิชา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค.2559 นั้น ขณะนี้ได้มีการสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแล้วว่า มีทั้งสิ้น 134,785 คน

โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1.กศจ.บุรีรัมย์ 7,273 คน 2.กศจ.ชลบุรี 6,623 คน 3.กศจ.อำนาจเจริญ 6,368 คน 4.กศจ.นครศรีธรรมราช 4,799 คน 5.กศจ.กาญจนบุรี 4,721 คน 6.กศจ.กรุงเทพมหานคร 4,580 คน
7.กศจ.ตาก 4,562 คน 8.กศจ.ชัยภูมิ 4,461 คน 9.กศจ.พระนครศรีอยุธยา 4,359 คน และ 10.กศจ.นครปฐม 4,353 คน

สำหรับกลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1.ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 17,290 คน 2.คอมพิวเตอร์ จำนวน 15,228 คน 3.สังคมศึกษา จำนวน 14,375 คน 4.ภาษาอังกฤษ จำนวน 12,959 คน และ 5.คณิตศาสตร์ จำนวน 10,928 คน

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 1 ก.ย. สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 ก.ย. สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18 ก.ย.สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 19 ก.ย. และประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 29 ก.ย. จากนั้นจะเร่งบรรจุเพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559

-- advertisement --