-- advertisement --

สพฐ.สั่งเก็บหนังสือ อจท. แก้ไขปกใหม่ภายใน3วัน

สพฐ.ย้ำพิมพ์แยกเล่มแบบเรียนรับเปลี่ยนรัชกาลใหม่

วันที่ 14 มี.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ องค์การค้าของ สกสค. เกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือรายวิชาพื้นฐาน ในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ให้องค์การค้าฯ จัดพิมพ์ส่วนที่แก้ไข เป็นฉบับพิเศษเสริม และอธิบายการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่ 9 กับรัชกาลที่ 10 เพื่อแจกไปพร้อมกับหนังสือเรียนที่พิมพ์เสร็จไปก่อนหน้านี้ นั้น สพฐ.ได้ทำหนังสือตอบไปยังสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่สอบถามเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เนื้อหาส่วนของสถาบันพระมหากษัติย์ ที่มีการปรับปรุงใหม่ ว่า ให้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน คือ ให้จัดพิมพ์แยกออกมาเป็นเล่มต่างหากได้ โดยเนื้อหาที่จะจัดพิมพ์นั้นต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ สพฐ.แล้ว และต้องพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สวยงามให้สมพระเกียรติ ที่สำคัญต้องส่งมาให้ สพฐ.ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการจัดส่งหนังสือต้องให้ถึงมือนักเรียนทันเปิดเทอมในเดือน พ.ค.นี้ โดยสามารถจัดส่งตามหลังหนังสือเรียนเล่มหลักได้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด จัดพิมพ์หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปก่อนหน้านี้ แล้วส่งมาให้ สพฐ.ตรวจพิจารณานั้น ปรากฎว่าหน้าปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดดังกล่าวมีข้อความไม่ตรงกับฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ ซึ่งสร้างความสับสนให้แก่สำนักพิมพ์อื่น และโรงเรียน เป็นอย่างมาก สพฐ.จึงมีหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท อักษรเจริญทัศน์ ให้ดำเนินการแก้ไขปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกรายการ ให้ตรงตามฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ และส่งตัวอย่างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่แก้ไขหน้าปกถูกต้อง กลับมาให้ สพฐ.พิจารณาภายใน 3 วัน พร้อมทั้งขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหน้าปกของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกเล่ม ที่จัดจำหน่ายแก่สถานศึกษาไปแล้วด้วย หากไม่ดำเนินการจะถือว่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเหล่านั้นมีหน้าปกไม่ถูกต้อง เป็นหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สพฐ.

-- advertisement --