-- advertisement --

 มทร.ธัญบุรี ครองที่ 1 กลุ่มราชมงคล 4 ปีซ้อน

งานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เผย 3 เว็บไซต์ระดับโลก จัดอันดับติดท็อปเท็น มหา’ลัยด้านวิทย์-เทคโนฯ และอันดับ 17 ของประเทศ ระบุไม่เกินปี 63 จะมีศาสตราจารย์เพิ่มไม่น้อยกว่า 2 พร้อมผลงานวิจัยที่จะได้สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพิ่ม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ผลงานวิจัย และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บจัดอันดับ World Raking University ระดับโลก ได้ประกาศผลจัดอันดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่ได้รับการค้นหาทางระบบออนไลน์และถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงปรากฏว่า มทร.ธัญบุรี คว้าอันดับ1ของกลุ่มราชมงคล 4 ปีซ้อน เป็นอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอันดับ 32 ของประเทศ

นอกจากนี้ 4 International Colleges and Universities 2019หรือUniRankก็ได้ประกาศผลงานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งปรากฏว่า มทร.ธัญบุรี สามารถครองอันดับ 1ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอันดับ 17ของประเทศ ขณะที่ Cybermetrics Lab ได้จัดอันดับให้ มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคลที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ดีที่สุดอีกด้วย

“ผลการจัดอันดับที่ออกมาเช่นนี้ เป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้พัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคาดว่าไม่เกินปี 2563 มทร.ธัญบุรี จะมีศาสตราจารย์เพิ่มมาอีกไม่น้อยกว่า2คน ทั้งยังมีผลงานวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น มีเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาก่อนเรียนจบต้องทำงานวิจัยส่งประกวด และตีพิมพ์ผลงาน รวมถึงมีการลงทุนเรื่องห้องLabเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ทำผลงานวิจัย สิ่งเหล่านี้ดำเนินการมาตลอด 4 ปี ทำให้บุคคลทั่วไปค้นคว้าหาข้อมูลและนำข้อมูล ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาไปอ้างอิง ทำให้การจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

-- advertisement --