-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 360127

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 159 – นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055-991279

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

-- advertisement --