-- advertisement --

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.31 น.

“วิโรจน์”เรียกร้องหยุดอำนาจนิยมในโรงเรียน ชูทำโรงเรียน กทม. 437 โรงเรียนให้ไร้บูลลี่ เคารพสิทธิเสรีภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่า กทม.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊คเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพในโรงเรียนอย่างจริงจริง โดย นายวิโรจน์ กล่าวว่า เศร้าใจทุกครั้งที่ได้ยินข่าวนักเรียนเป็นเหยื่อของระบบอำนาจนิยมในโรงเรียน ตั้งแต่ระเบียบทรงผม เครื่องแต่งกาย การปล่อยปะละเลยให้การกลั่นแกล้งรังแก ล้อเลียนกันด้วยเรื่องทางอัตลักษณ์ และการล่วงละเมิดสิทธิ์ทางวาจาและทางร่างกายกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ใช่แค่ระหว่างนักเรียนด้วยกัน หลายครั้งเป็นระหว่างครูและนักเรียน

สังคมที่งอกงาม คือสังคมที่เปิดกว้างให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง และวิ่งตามความฝันของตัวเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าระบบการศึกษาของไทยจะเดินตรงข้ามกับเส้นทางนั้นทั้งหมด

นอกจากนี้ วิโรจน์ยังได้เรียกร้องไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาทุกระดับ ทั้งรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใส่ใจปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน ที่ดูแลนักเรียนกว่า 260,000 คน สามารถเป็นต้นแบบของ “โรงเรียนที่ปราศจากการกลั่นแกล้งรังแก” (Bully-free school) และเป็นเขตปลอดอำนาจนิยมได้

“เราสามารถใช้พื้นที่โรงเรียน กทม. เป็น Sandbox พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และเปิดกว้างให้เเด็กทุกคนสามารถวิ่งตามความฝันของตัวเองได้”

“เราทุกคนชอบพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ แต่น่าเศร้าครับ ที่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนี้เสียเอง ที่เป็นคนตีกรอบอนาคตไม่ให้เติบโตงอกงาม” นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

– 006

-- advertisement --