-- advertisement --

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 14/2566 โดยมีนายนรา เหล่าวิชยา เป็นประธาน และนายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ (see all)

  • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 14/2566 – 13 ธันวาคม 2023
  • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด – 6 ธันวาคม 2023
  • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา – 4 ธันวาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --