-- advertisement --

เริ่มแล้ว!!! การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

>>>>>>วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอระแงะ สนาม รร. อนุบาลระแงะ สนาม รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 สนาม รร.ตันหยงมัส และห้องประชุมระแงะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by Marut Maneechot (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --