ประชาสัมพันธ์

EM สานฝันสร้างโอกาส มอบทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 15

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 20.23 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

EM สานฝันสร้างโอกาส มอบทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 15

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง นำโดย คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร  รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สานฝันสร้างโอกาส มอบทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” ด้วยการมอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวนเงินกว่า 400,000 บาท ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในแนวสายทางพิเศษสายศรีรัช- วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดสนามนอก โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม  และโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีฐานะยากจน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายนที่ผ่านมา

“BEM ผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน”

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่