ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่-สร้างห้องปฏิบัติการ 40 จุด รับนักศึกษาปี 65  ประชาชาติธุรกิจ