-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

รหัสโรงเรียน : 42100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 69 วิสุทธิเทพ กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

-- advertisement --