-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิติอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิติอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 94200169

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 30/25 หมู่ที่ 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073315557

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิติอิสลาม

-- advertisement --