-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

รหัสโรงเรียน : 100738

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044109268

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

-- advertisement --