-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประไพพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประไพพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 10100422

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 699 ซอยอินทามระ 28/1 สุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-2770435

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประไพพัฒน์

-- advertisement --