-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

รหัสโรงเรียน : 660007

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านศรีเจริญ มิตรภาพไทย-ลาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 042-449842

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

-- advertisement --