-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรราชวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรราชวิทยา

รหัสโรงเรียน : 42100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 2 เลย-อุดรธานี ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 042850627

แฟกซ์ : 042850627

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรราชวิทยา

-- advertisement --