-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน)

รหัสโรงเรียน : 90100027

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 209 หมู่ที่ 2 ราษฎร์บำรุง บ้านนา จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074431091

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน)

-- advertisement --