-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

รหัสโรงเรียน : 34100123

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านแหลมทอง โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

-- advertisement --