-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

รหัสโรงเรียน : 620176

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หนองหญ้าปล้อง – หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

-- advertisement --