-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหทัยคริสเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหทัยคริสเตียน

รหัสโรงเรียน : 42100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 8 เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042834621

แฟกซ์ : 042834621

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหทัยคริสเตียน

-- advertisement --