-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน

รหัสโรงเรียน : 42100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 22/2 หมู่ 2 หนองหิน หนองหิน เลย 42190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหฤทัยคริสเตียน

-- advertisement --