-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลประจันตะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลประจันตะ

รหัสโรงเรียน : 42100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 220 หมู่ที่ 5 ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 042841056

แฟกซ์ : 042850974

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลประจันตะ

-- advertisement --