-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพิมาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพิมาย

รหัสโรงเรียน : 30100065

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 114 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 044-200657

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพิมาย

-- advertisement --