โลโก้โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร

รหัสโรงเรียน : 44100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 453 หมู่ที่ 19 ซอยสุขาภิบาล 2 ขอนแก่น-ยางตลาด เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043781293

แฟกซ์ : 043224567

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร