-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 051076

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวฝาย – เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

-- advertisement --