-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 41100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 226/4 ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221073

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรวิทยา

-- advertisement --