-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 42100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 223 หมู่ที่ 1 หนองบัว ภูเรือ เลย 42160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพลินจิตพัฒนา

-- advertisement --