โลโก้โรงเรียนคอมพิวเตอร์อิเลกทรอนิกส์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคอมพิวเตอร์อิเลกทรอนิกส์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 12200144

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 53/63-5 รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคอมพิวเตอร์อิเลกทรอนิกส์วิทยา