นักก็ฬาลูกเด้งโรงเรียนบ้านศาลา และยิมสามบาทเซียงใหม่ ผลงานเยี่ยม คว้ารางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสออนไลน์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสออนไลน์ รายการ SAT Virtual Sports 2021 ที่ กกท. ร่วมกับ สมาคม กีฬเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้เรื่อยมา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 256 4 และการแข่งขันในรอบสุดท้าย ระหวนักกีทำเทเบิลเทนนิสจากจังหวัดเชียงใหม่ ใด้รับรางวัลจากการแข่งข้นหลาบรุ่น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2 รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสออนไลน์ รายการ SAT Virtual Sports 2021

(ผลงานของนักกีฬาเชียงใหม่)ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 7 ปี ชนะเลิศ เด็กชายพีระ ทนันชัย ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านศาลา อบจ.เชียงใหม่)รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายโชติหิรัญ นันตาชัยวุฒิ ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านศาลา อบจ.เชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายศักรินทร์ โหละยะวงศ์ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กชายณิชคุณ แก้วเกิด สโมสร สมาคมปิ้งปองแห่ง จ.ราชบุรี สาขาดำเนินสะดวก

ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 11 ปีชนะเลิศ เด็กชายจุลวิทย์ เผือกทอง ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกันตณัฐ เพ็ชรสันทัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายเมธาวิชย์ สนสิทธิ์ ยิมสามบาทเชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ อุดมเจริญพงศ์ Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยาวซนหญิงอายุไม่เกิน 11 ปีชนะเลิศ เด็กหญิงนุศเราะฮ์ ประสงค์ผล Ranong Cadet

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกุลภัสร์ วิจิตรวีริยะกุล สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกัญญพัชร ทนันชัย ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านศาลา อบจ.เชียงใหม่)รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงญาณิศา พลชัย Ranong Cadet

ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 13 ปี ชนะเลิศ เด็กชายพิตตินันท์ หนองห้าง DUK CLUB จ.อุบลราชธานีรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายคชธร เที่ยงตระกูล Pattaya United

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนกร ลีลาสถาพร ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายภูริภัทร วงค์ขัติย์ ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนจักรคำคณาทร)

ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 13 ปีเด็กหญิงสกุณา วีระสุวรรณ ยิมสามบาทเชียงใหม่

เด็กหญิงโชติกา โกศัลวิตร DUK CLUBเด็กหญิงพิมลภัส เฉียมวิจิตร์ ชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดสมุทรสงครามเด็กหญิงพรธีรา เมฆอรุณ ชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศ เด็กชายมุฮัมหมัด ประสงค์ผล Ranong Cadet

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายญาณเมธี วีระสุวรรณ ยิมสามบาทเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านศาลา อบจ.เชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายจิรัฐติกุล เกษมพงศ์เรือง Ranong Cadet

SISB Academy รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายวัชรพล ชวน