-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปากดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปากดง

รหัสโรงเรียน : 020380

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260

โทรศัพท์ : 034-540135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปากดง

-- advertisement --