-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รหัสโรงเรียน : 020096

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034698061

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

-- advertisement --