-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

รหัสโรงเรียน : 020371

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 – ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์ : 034-683054

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าดินแดง

-- advertisement --