-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

รหัสโรงเรียน : 020075

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – 2 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเจริญ

-- advertisement --