-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปรือ

รหัสโรงเรียน : 020323

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 3 – หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปรือ

-- advertisement --