-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030166

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ – ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 0828428175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

-- advertisement --